Terence Crawford Highlight Reel Knockout of Shawn Porter, Keeps Welterweight Title | FIGHT HIGHLIGHTWatch highlights from the main event of Crawford vs Porter featuring #TerenceCrawford and #ShawnPorter. In the fight Crawford …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Watch highlights from the main event of Crawford vs Porter featuring #TerenceCrawford and #ShawnPorter. In the fight Crawford … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *