Raul Rosas Jr Becomes the Youngest Fighter in UFC History | DWCS FREE FIGHTWeek 9, Season 6 of Dana White’s Contender Series was one for the history books, as bantamweight Raul Rosas Jr became the …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Week 9, Season 6 of Dana White’s Contender Series was one for the history books, as bantamweight Raul Rosas Jr became the … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *