Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 5-1-2021 Ontario báo cáo 2,964 trường hợp COVID 19Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 5-1-2021 Ontario báo cáo 2,964 trường hợp COVID 19
Bản tin hôm nay ngày đầu năm 1-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Ontario xác nhận biến thể COVID-19 siêu lây nhiễm.
2. Ontario báo cáo 2,964 trường hợp COVID-19 mới và thêm 25 trường hợp tử vong.
3. Tin thị trường bất động sản: Dự đoán thị trường condosToronto năm 2021 phần thứ nhất.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/bat-dong-san-trung-tam/tin-tuc-bds/

Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 5-1-2021 Ontario báo cáo 2,964 trường hợp COVID 19 Bản tin hôm nay ngày đầu năm 1-1-2021 gồm những tin chính sau đây: 1. Ontario xác nhận biến thể COVID-19 siêu lây nhiễm. 2. Ontario báo cáo 2,964 trường hợp COVID-19 mới và thêm 25 trường hợp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *