Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 4-1-2021 2. Đạo luật giúp đỡ người thuê nhà 2021.Bản tin hôm nay ngày 4-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Ontario xác nhận ngày khai giảng học trực tiếp tháng 1 năm 2021.
2. Ontario giới thiệu Đạo luật giúp đỡ người thuê nhà và doanh nghiệp nhỏ năm 2021.
3. Tin thị trường bất động sản: Cơ hội tốt cho người mua nhà lần đầu
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/bat-dong-san-trung-tam/tin-tuc-bds/

Bản tin hôm nay ngày 4-1-2021 gồm những tin chính sau đây: 1. Ontario xác nhận ngày khai giảng học trực tiếp tháng 1 năm 2021. 2. Ontario giới thiệu Đạo luật giúp đỡ người thuê nhà và doanh nghiệp nhỏ năm 2021. 3. Tin thị trường bất động sản: Cơ hội tốt cho người…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *