Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 2-1-2021 Quỹ cộng đồng Thời Báo “giúp đi chợ” cho cao niên.Bản tin hôm nay ngày đầu năm 1-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Cảnh sát đưa ra cảnh báo an toàn công cộng sau khi tìm thấy chai chứa chất độc hại.
2. Quỹ cộng đồng Thời Báo “giúp đi chợ” cho cao niên.
3. Tin thị trường bất động sản: Năm Dự báo về Thị trường Bất Động Sản năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/bat-dong-san-trung-tam/tin-tuc-bds/

Bản tin hôm nay ngày đầu năm 1-1-2021 gồm những tin chính sau đây: 1. Cảnh sát đưa ra cảnh báo an toàn công cộng sau khi tìm thấy chai chứa chất độc hại. 2. Quỹ cộng đồng Thời Báo “giúp đi chợ” cho cao niên. 3. Tin thị trường bất động sản: Năm Dự…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *