Quản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính & Hạch toán – Phần 1.Quản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính & Hạch toán – Phần 1 giúp giám đốc / chủ doanh nghiệp hiểu một cách cặn kẽ cân đối tài chính, cơ cấu tài sản, biết cách ứng xử tài chính công ty một cách hợp lý.
Chi tiết nội dung khóa học có tại:
#Quantritaichinh
#Quantridoanhnghiep
#Vulong

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/bat-dong-san-trung-tam/kien-thuc-bds/

Quản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính & Hạch toán – Phần 1 giúp giám đốc / chủ doanh nghiệp hiểu một cách cặn kẽ cân đối tài chính, cơ cấu tài sản, biết cách ứng xử tài chính công ty một cách hợp lý. Chi tiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *