Mike Tyson (USA) vs Buster Douglas (USA) | KO, Knockout, Boxing Fight Highlights HDWBC Heavyweight Title (10th defense by Tyson) WBA Heavyweight Title (9th defense by Tyson) IBF Heavyweight Title (7th …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

WBC Heavyweight Title (10th defense by Tyson) WBA Heavyweight Title (9th defense by Tyson) IBF Heavyweight Title (7th … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *