Joe Joyce KNOCKS OUT Joseph Parker in the 11th round! 🥊 💥Joe Joyce defeats Joe Parker with an 11th round knockout and makes a statement! Subscribe to BT Sport Boxing on YouTube …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Joe Joyce defeats Joe Parker with an 11th round knockout and makes a statement! Subscribe to BT Sport Boxing on YouTube … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *