Giá xe Sh Mode Bạc Đen 2022 / Sh mode bạc mờ 2022 vs 2021 khác nhau ở điểm nào ?.đây là bản đặt biệt 2022 với các thay đổi như:
yên xe màu khác
phuộc xe
logo sh mode
giá giao động từ 73tr800 đến 74tr500

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/xe-co/gia-xe/

đây là bản đặt biệt 2022 với các thay đổi như: yên xe màu khác phuộc xe logo sh mode giá giao động từ 73tr800 đến 74tr500 Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/xe-co/gia-xe/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *