Full trận Thành Lê – Garry Tonon: Tung đòn búa tạ knock-out đối thủ sau 56 giây | ONE ChampionshipCREDIT TO ONE CHAMPIONSHIP. ONE: LIGHTS OUT: Thanh Le K.O Garry Tonon. Thanh Le Knocks Out Garry Tonon In 56 …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

CREDIT TO ONE CHAMPIONSHIP. ONE: LIGHTS OUT: Thanh Le K.O Garry Tonon. Thanh Le Knocks Out Garry Tonon In 56 … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *