Full trận Nguyễn Trần Duy Nhất knock out Wantanabe: Duy Nhất gây sốc cho châu Á và Chủ tịch ONECredit to ONE Championship. Chỉ một trận thắng đẹp nữa là Duy Nhất có thể có cơ hội đánh trận tranh đai với nhà Đương kim vô …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Credit to ONE Championship. Chỉ một trận thắng đẹp nữa là Duy Nhất có thể có cơ hội đánh trận tranh đai với nhà Đương kim vô … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *