Đánh giá Vios cũ giá hơn trăm triệu đời 2006(xe đã bán)E cần bán Toyota Vios 1.5G sản xuất 2006, tên tư nhân, đồng hồ chạy 20 vạn, xe màu vàng cát, xe có trần nỉ, táp li nỉ nguyên bản, …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/xe-co/danh-gia-xe/

E cần bán Toyota Vios 1.5G sản xuất 2006, tên tư nhân, đồng hồ chạy 20 vạn, xe màu vàng cát, xe có trần nỉ, táp li nỉ nguyên bản, … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/xe-co/danh-gia-xe/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *