Đánh giá thông số xe tải 3 tấn 5 Jac N350 2022 anh em của xe tải Jac N350SXe tải JAC N350 Tải trọng 3.5 tấn – Tổng trọng tải 7.5 tấn. Thùng bạt kích thước: 5200 x 2140 x 2000 mm. Động cơ …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/xe-co/danh-gia-xe/

Xe tải JAC N350 Tải trọng 3.5 tấn – Tổng trọng tải 7.5 tấn. Thùng bạt kích thước: 5200 x 2140 x 2000 mm. Động cơ … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/xe-co/danh-gia-xe/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *