Bán Xpander đổi sang Vinfast E34 để chạy dịch vụ. 1 năm khấu hao xong xe?

Cậu em hay xem Trắng Auto, nghe mình nổ nên bán Xpander mua E34. Mục tiêu của nó là chạy 1 năm ăn ra cái xe nữa. Ai nghi … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/xe-co/danh-gia-xe/

continue reading
Không có phản hồi