21- Điểm Tin BDS – Thông tin Quy Hoạch Bất Động Sản21- Điểm Tin BDS – Thông tin Quy Hoạch Bất Động Sản

2,87 triệu tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Đồng Nai: Duyệt quy hoạch 1/5000 Phân khu C1 thành phố Biên Hòa

Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị hơn 400 tỷ tại thành phố Ngã Bảy

Điểm tin bất động sản
Thế Tùng BDS

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/bat-dong-san-trung-tam/tin-tuc-bds/

21- Điểm Tin BDS – Thông tin Quy Hoạch Bất Động Sản 2,87 triệu tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 Đồng Nai: Duyệt quy hoạch 1/5000 Phân khu C1 thành phố Biên Hòa Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị hơn 400 tỷ tại thành…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *