ĐỐI TÁC
 
 
 
 
Tin tưởng vào chất lượng xây dựng
 
Công ty xây dựng chính: POSCO E & C Viet Nam
Công ty Quản lý Dự án: Công ty TNHH PND K
Công ty Quản lý Xây dựng: Công ty Cổ phần 4M Partners Việt Nam
Công ty Thiết kế kiến trúc chính: Công ty TNHH Kiến trúc sư & Thiết kế D & D
Công ty kiến trúc chính: H.Y.A.N Kiến trúc sư
 
Thiết kế nội thất: Eunmin E & C