299 Liên Phường, P. Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
 
Hotline:  0938 775118